ראש השנה ז' • סיכום והמחשה של הדף היומיראש השנה ז' • סיכום והמחשה של הדף היומי
י' בחשוון תשפב | 16.10.21
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף ז', מסכת ראש השנה, למוצאי שבת (הדף היומי)
ראש השנה ז'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגליתראש השנה ז'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגליתכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של מוצאי שבת, ראש השנה - דף ז' (יהדות)
ראש השנה ז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןראש השנה ז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה ז', שבת, י' חשוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
ראש השנה ו' • סיכום והמחשה של הדף היומיראש השנה ו' • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף ו', מסכת ראש השנה, ליום שישי (הדף היומי)
ראש השנה ו'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגליתראש השנה ו'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגליתכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שישי, ראש השנה - דף ו' (יהדות)
ראש השנה ו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןראש השנה ו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה ו', שישי, ט' חשוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
ראש השנה דפים ו'-ז' - יום שישי ט' בחשווןראש השנה דפים ו'-ז' - יום שישי ט' בחשווןהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
ראש השנה ה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןראש השנה ה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה ה', חמישי, ח' חשוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
ראש השנה ה' • סיכום והמחשה של הדף היומיראש השנה ה' • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף ה', מסכת ראש השנה, ליום חמישי (הדף היומי)
ראש השנה ה'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגליתראש השנה ה'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגליתכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום חמישי, ראש השנה - דף ה' (יהדות)
ראש השנה דף ה' - יום חמישי ח' בחשווןראש השנה דף ה' - יום חמישי ח' בחשווןהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
ראש השנה ד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןראש השנה ד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכיכר השבת
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה ד', רביעי, ז' חשוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
ראש השנה ד' • סיכום והמחשה של הדף היומיראש השנה ד' • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף ד', מסכת ראש השנה, ליום רביעי (הדף היומי)
ראש השנה ד'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגליתראש השנה ד'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגליתכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום רביעי, ראש השנה - דף ד' (יהדות)
ראש השנה ג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןראש השנה ג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה ג', שלישי, ו' חשוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
ראש השנה דף ד' - יום רביעי ז' בחשווןראש השנה דף ד' - יום רביעי ז' בחשווןהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
ראש השנה ג' • סיכום והמחשה של הדף היומיראש השנה ג' • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף ג', מסכת ראש השנה, ליום שלישי (הדף היומי)
ראש השנה ג'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגליתראש השנה ג'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגליתכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שלישי, ראש השנה - דף ג' (יהדות)
ראש השנה דף ג' - יום שלישי ו' בחשווןראש השנה דף ג' - יום שלישי ו' בחשווןהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
ראש השנה ב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןראש השנה ב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה ב', שני, ה' חשוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
ראש השנה ב' • סיכום והמחשה של הדף היומיראש השנה ב' • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת2
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף ב', מסכת ראש השנה, ליום שני (הדף היומי)
ראש השנה ב'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגליתראש השנה ב'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגליתכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שני, ראש השנה - דף ב' (יהדות)
ראש השנה דף ב' - יום שני ה' בחשווןראש השנה דף ב' - יום שני ה' בחשווןהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
סיום מסכת ביצה • סיכום והמחשה של הדף היומיסיום מסכת ביצה • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיום מסכת ביצה, ליום ראשון (הדף היומי)
ביצה מ' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןביצה מ' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ביצה דף מ', ראשון, ד' חשוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סיום מסכת ביצה; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגליתסיום מסכת ביצה; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגליתכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום ראשון, סיום מסכת ביצה (יהדות)

הדף היומי

הדף היומי בכיכר השבת - שיעור מוקלט של דף יומי מן הגמרא לנוחות הלומדים, מידי בוקר. בואו ולימדו עכשיו את הדף היומי מן התלמוד בבלי עם הרב בנימין מילצקי

כיכר facebook