סגולה לחינוך ילדים • צפו ברב ובר-ארליךסגולה לחינוך ילדים • צפו ברב עידו ובר-ארליך
י"ב בחשוון תשפב | 18.10.21
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום (שני) בסגולה לחינוך הילדים בדרך הישר אך פותח בסיפור מדהים על אחים מסוכסכים • צפו בסגולה (יהדות)
הסגולה היומית: יום מסוגל לעקרות • צפוהסגולה היומית: יום מסוגל לעקרות • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום (ראשון) בסגולה לרפואה אך פותח בסיפור מדהים על לשון הרע • צפו בסגולה (יהדות)
הסגולה היומית: כך תפילתנו תתקבל • צפוהסגולה היומית: כך תפילתנו תתקבל • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום בסגולה שתפילת 'מנחה' שלנו - תתקבל אך פותח בסיפור מהרכבת התחתית • צפו בסגולה (יהדות)
הסגולה היומית: לתת מעשרות • צפוהסגולה היומית: לתת מעשרות • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום בסגולה לתת מעשרות מהכספים אך פותח בסיפור על חופשת לידה • צפו בסגולה היומית (יהדות)
הסגולה היומית: לקרוא תהילים • צפוהסגולה היומית: לקרוא תהילים • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום בסגולה להודות על העבר ולבקש על העתיד אך פותח בסיפור מגן המשחקים • צפו בסגולה (יהדות)
כך לא נפחד מקשיים • צפו בסגולהכך לא נפחד מקשיים • צפו בסגולההרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום בסגולה לא לפחד מפני קשיים אך פותח בסיפור מופלא מהרבנית קנייבסקי ע"ה • צפו בסגולה (יהדות)
כך נזכה למצוא דירה • צפו בסגולהכך נזכה למצוא דירה • צפו בסגולההרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום בסגולה להצלחה במציאת דירה ולהציע נישואין אך פותח בסיפור מדהים מאוקראינה • צפו (יהדות)
הסגולה לחשוכי ילדים • צפוהסגולה לחשוכי ילדים • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - עוסק היום (חמישי) בסגולה לחשוכי ילדים אך פותח בסיפור על רבי עקיבא שלא היה לו היכן להתארח • צפו בסגולה (יהדות)
הסגולה בהשכנת השלום בתוכנו • צפוהסגולה בהשכנת השלום בתוכנו • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - עוסק היום (רביעי) בסגולה שבהשכנת השלום בינינו אך פותח בסיפור מיוחד על אהרון הכהן • צפו בסגולה (יהדות, הסגולה)
כך נזכה להשיג את המטרות • צפו הסגולהכך נזכה להשיג את המטרות • צפו הסגולההרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - עוסק היום (שלישי) בסגולה להשגת המטרות שלנו אך פותח בסיפור מדהים על התלמיד הגנב • צפו בסגולה (יהדות, הסגולה)
כך נזכה לבנים תלמידי חכמים • צפו הסגולהכך נזכה לבנים תלמידי חכמים • צפו הסגולההרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - עוסק היום (שני) בסגולה לבנים תלמידי חכמים ופרנסה אך פותח בסיפור מדהים שהיה מעורב בו • צפו בסגולה (יהדות, הסגולה)
כך נבטל חלום רע • צפו הסגולהכך נבטל חלום רע • צפו הסגולההרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום (ראשון) בסגולה לבטל חלום לא טוב אך פותח בסיפור אישי מדהים עם מורו ורבו • צפו בסגולה (יהדות)
כך נזכה למחיקת העוונות • צפו הסגולהכך נזכה למחיקת העוונות • צפו הסגולההרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום בסגולה למחילת ומחיקת כל העוונות אך פותח בסיפור מדהים שרשור ליום הכיפורים • צפו (יהדות)
כך נזכה למחילת העוונות • צפו הסגולהכך נזכה למחילת העוונות • צפו הסגולההרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום בסגולה למחילת כל העוונות אך פותח בסיפור מרגש של מוכר האתרוגים • צפו בסגולה (יהדות)
סגולה לרפואת הגוף והנפש • צפוסגולה לרפואת הגוף והנפש • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום בסגולה לרפואת הגוף והנפש אך פותח בסיפור נפלא ומרגש מראש השנה • צפו בסגולה (יהדות)
כך נשכין שלום ונמנע ממריבות • צפו בסגולהכך נשכין שלום ונמנע ממריבות • צפו בסגולההרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום בסגולה להשכנת שלום ולמנוע מריבות אך פותח בסיפור מרגש על יהודי שבור לב • צפו (יהדות)
כך נינצל מאומות העולם • צפו בסגולהכך נינצל מאומות העולם • צפו בסגולההרב עידו ובר-ארליך1
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום בסגולה להינצל מאומות העולם אך פותח בסיפור מדהים על זרעא חיא וקיימא • צפו (יהדות)
כך לא יחסרו מזונותינו • צפו בסגולהכך לא יחסרו מזונותינו • צפו בסגולההרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום בסגולה שלא יחסרו מזונותיו - כל היום אך פותח בסיפור על אברך אנגלי שעשה תאונה • צפו (יהדות)
כך נישמר מסכנות בדרך • צפו בסגולהכך נישמר מסכנות בדרך • צפו בסגולההרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום בסגולה לשמירה מסכנות בדרך אך פותח בסיפור מדהים על אברך ששקל לצאת לעבוד • צפו (יהדות)
כך נבין ונזכור את הלימוד • צפו בסגולהכך נבין ונזכור את הלימוד • צפו בסגולההרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום בסגולה להבנה טובה וזכירת הלימוד אך פותח בסיפור מדהים על האישה שהתאשפזה • צפו (יהדות)
כך נבטל מעלינו את המקטרגים • צפוכך נבטל מעלינו את המקטרגים • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום בסגולה לבטל את כל המקטרגים אך פותח בסיפור מרגש על ילדה שנחנקה • צפו בסגולה (יהדות)
כך נינצל מאדם רע - כל היום • צפו בסגולהכך נינצל מאדם רע - כל היום • צפו בסגולההרב עידו ובר-ארליך1
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום בסגולה להינצל מאדם רע - בכל היום אך פותח בסיפור מדהים ומרגש עם מוסר השכל • צפו (יהדות)
כך נמנע חרדה בדרכים • צפו בסגולהכך נמנע חרדה בדרכים • צפו בסגולההרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום בסגולה למניעת חרדה בדרכים אך פותח בסיפור יפה על בנו של הרב הקדוש מאפטא • צפו (יהדות)
מה יעשה מי שלא חש בטוב? • צפו בסגולהמה יעשה מי שלא חש בטוב? • צפו בסגולההרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום בסגולה למי שלא חש בטוב - בגוף ובנפש אך פותח בסיפור על האדמו"ר הצמח צדק; צפו (יהדות)
כך נזכה לעמוד שדרה בריא • צפו בסגולהכך נזכה לעמוד שדרה בריא • צפו בסגולההרב עידו ובר-ארליך1
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום בסגולה שעמוד השדרה יהיה ישר ובריא אך פותח בסיפור מעניין על הצדיק ה'בני יששכר' • צפו (יהדות)
כך נזכה לקשב וריכוז • צפו בסגולהכך נזכה לקשב וריכוז • צפו בסגולההרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' - בעברית ובאנגלית, עוסק היום בסגולה לזכות בקשב וריכוז אך פותח בסיפור על הצדיק ר' שמעלקא מניקלשבורג • צפו (יהדות)

הסגולה היומית

סגולה לשידוך, סגולה לזיווג או סגולה לפרי בטן? מדור סגולה מביא לכם סגולות נדירות ומיוחדות כל יום, מהקבלה ממקובלים ומעולם הרוח היהודי.

כיכר facebook
הרב חיים פוקס
הרב חיים פוקס
סגולת היום: "פרשת המן", שניים מקרא
ו' בשבט תשעד37