בהגשת: רפאל כהן

כתב כיכר השבת ביקר במשרדם של חברי כנסת שונים במהלך ימי החנוכה.