האם ניתן לכפות דייר להצטרף ל'פינוי בינוי'?האם ניתן לכפות דייר להצטרף ל'פינוי בינוי'?
כ"א בתשרי תשפב | 27.09.21
עורך הדין, הרב יהודה שטרן, במאמר הלכתי מקיף ומעמיק על נושא שמטריד רבים בכל הנוגע להסכמת שכנים לפרויקטים של "פינוי בינוי" (מה הדין? / יהדות)
להתחייבות קבלן לפי חוק המכר יש תוקף?להתחייבות קבלן לפי חוק המכר יש תוקף?הרב יהודה שטרן
האם חוזה מכר מצוי שנערך על ידי יועץ משפטי של חברה קבלנית מטיל על הקבלן חיובים שיש להן תוקף הלכתי? הרב יהודה שטרן עם המאמר ההלכתי השבועי (מה הדין, יהדות)
פיצוי באיחור מסירת דירה בשל מגיפת הקורונהפיצוי באיחור מסירת דירה בשל מגיפת הקורונההרב יהודה שטרן
הסכם רכישת דירה מקבלן כולל על פי רוב סעיף התחייבות לפיצויים ככל שהקבלן יאחר במסירת הדירה במועד שנקבע. כיצד ניתן לעשות זאת גם בתקופת הקורונה? (מה הדין? יהדות)
כיצד לנסח סעיף פיצוי בהסכם מכירת דירה?כיצד לנסח סעיף פיצוי בהסכם מכירת דירה?הרב יהודה שטרן
תחייבות התלויה במילוי תנאי מסוים, כגון התחייבות של קבלן לתשלום קנס פיצוי בגין איחור במסירת הדירה או התחייבות של מוכר דירה כי בשל עיכוב בפינוי הדירה ומסירתה לקונה הוא ישולם קנס, עשויים להיות התחייבות ללא תוקף מחייב, כיצד עושים זאת נכון? (מה הדין?)
פיצוי בשל איחור קבלן במסירת דירה בזמןפיצוי בשל איחור קבלן במסירת דירה בזמןהרב יהודה שטרן
מצוי שהסכם רכישת נכס נדל"ן חדש מאת קבלן, כולל סעיף של התחייבות הקבלן לשלם פיצויים באם הוא לא ימסור לרוכש את הנכס החדש במועד שנקבע בהסכם. מה המשמעות ההלכתית של התחייבות לתשלום פיצוי בשל איחור (יהדות)
שימוש וטלטול סירים ומחבתות בשבתשימוש וטלטול סירים ומחבתות בשבתהרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית והשבוע: האם מותר להשתמש ולטלטל סירים ומחבתות ריקים בשבת (מה הדין? יהדות)
אילוסטרציההאם מותר להניח סידור על מכונית בשבת?הרב יהודה שטרן1
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית עונה לשאלה מעשית במיוחד בימים אלו, בהם מתפללים הציבור ברחובה של עיר גם במהלך תפילות השבת (מה הדין?, יהדות)
התבוננות בחלון ראווה והתעניינות ברכישה מוצרים בשבתהתבוננות בחלון ראווה והתעניינות ברכישה מוצרים בשבתהרב יהודה שטרן
האם מותר להתבונן בחלון ראווה בשבת? האם מותר להרהר ברכישות בשבת? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה למעשה (מה הדין?, יהדות)
כך תנהגו בשבת ובמוצאי שבת של חג חנוכהכך תנהגו בשבת ובמוצאי שבת של חג חנוכההרב יוסף חיים אוהב ציון6
"כיכר השבת" מגיש את כל הלכות שבת חנוכה, הדלקת נרות השבת ונרות החנוכה לפני ואחרי השבת וההלכות בשבת עצמה ברוח ימי החג, מאת הרב יוסף חיים אוהב ציון (יהדות)
האם וכיצד מותר לסרק את השיער בשבת?האם וכיצד מותר לסרק את השיער בשבת?הרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית, והפעם בנושא הלכות שבת, סביב נושא סירוק השיער בשבת והחשש לתלישת שיערות למרות שאין כוונה ישירה לכך (מה הדין?)
מותר לנקות מוצץ ופטמת בקבוק תינוק בשבת?מותר לנקות מוצץ ופטמת בקבוק תינוק בשבת?הרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית והפעם דיני ניקוי בשבת של מוצץ ופטמת בקבוק של תינוק העשויים מחומרים סינטטיים (מה הדין?)
האם מותר לנו לקפל את הטלית בשבת?האם מותר לנו לקפל את הטלית בשבת?הרב יהודה שטרן
האם מותר לקפל את הטלית גדול בשבת בבוקר לאחר התפילה? מה הסיבה שקיפול כזה יכול להיות בעייתי וכיצד מותר לנהוג למעשה. הרב יהודה שטרן בטורו השבועי (יהדות)
אילוסטרציההאם מותר כיסוי כובע בשבת בשל הגשמים?הרב יהודה שטרן
האם מותר לטלטל כיסוי כובע ושטריימל להגנה מגשם בשבת? האם הוא מוגדר בכלל כבגד? ומה הדין של מעיל גשם בשבת? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על הלכה מעשית (מה הדין?)
האם מותר לרוץ בשבת? הרב יהודה שטרןהאם מותר לרוץ בשבת? הרב יהודה שטרןהרב יהודה שטרן
מהי ריצה המותרת בשבת? האם בכלל מותר לרוץ בשבת? והאם קפיצה לשם תענוג מותרת? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית (מה הדין?)
עבודה ביקבהאם ניתן לעשות קידוש והבדלה על מיץ ענביםהרב יהודה שטרן
האם מיץ ענבים נחשב ליין מבחינת ההלכה למרות שלא יכול לתסוס יותר ליין? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית (מה הדין?)
האם מותר להשתמש ביין ממותק ומוגז לקידוש?האם מותר להשתמש ביין ממותק ומוגז לקידוש?הרב יהודה שטרן1
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על הלכה למעשה כשהפעם דיון הלכתי מעמיק על נושא היין הממותק והמוגז, האם הוא אכן כשר לקידוש? (מה הדין?)
מרואיין שנשאל בנושא לשון הרע על עצמומרואיין שנשאל בנושא לשון הרע על עצמוהרב יהודה שטרן
מרואיין שנשאל על לשון הרע על עצמו, האם מותר למאזין להאמין לדברים? הרב יהודה שטרן בטור נוסף מסדרת כתבות ההלכה למעשה, והפעם בנושא לשה"ר שנפוץ מאד (מה הדין)
האם מותר לשה"ר על קרובים ובני משפחה?האם מותר לשה"ר על קרובים ובני משפחה?הרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית והשבוע בהלכות לשון הרע על בני משפחה או קרובים, האם יש הבדל? ומה הדין בלשון הרע על ילדים קטנים (מה הדין?)
אלו אמירות נכללות בכלל איסור לשון הרע?אלו אמירות נכללות בכלל איסור לשון הרע?הרב יהודה שטרן
האם מותר לומר על איש מכירות שהוא אומן ויודע למכור לכל אחד, אולי יש בזה שמץ של גנות? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית והפעם על לשון הרע (יהדות)
מותר להתקהל סביב אמבולנס?מהי אונאת דברים האסורה מהתורה?הרב יהודה שטרן1
האם מותר להתקהל מסביב לפצוע ברחוב? האם מותר לצפות בפינוי חולה או מעצר חשוד? האם מותר לנהל מו"מ ולגנות את המקח במסגרת הליך המו"מ? הרב יהודה שטרן בטורו (יהדות)
אילוסטרציה. דיון בבית הדיןיש סכסוך? מה הדרך המומלצת ליישב אותההרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בסדרת מאמריםעל ההיבטים הלכתיים ביחסי אדם וחברו. והפעם על מחלוקת או סכסוך. לפעמים הם חלק מאירועי החיים וכן, יש דרך להיחלץ מהאירועים הללו (מה הדין)
באלו מצבים קיימת חובה ללמד על הזולת זכותבאלו מצבים קיימת חובה ללמד על הזולת זכותהרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בסדרת מאמרים חדשה על ההיבטים הלכתיים ביחסי אדם וחברו ומתברר שחלקם אף דילמות דאורייתא. השבוע הטור עוסק בנושא לימוד הזכות (מה הדין?)
אילוסטרציה, למצולם אין קשר לכתבההיש חזקה לבניית סוכה בחצר או במרפסת?הרב יהודה שטרן
ניתן להזמין מחר קונסטרוקטור שיבנה מרפסת לסוכה? שכן שבנה שנה שעברה סוכה בחניה רשאי גם השנה לבנות ולהפריע לחניה? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי (מה הדין?)
למצולמים אין קשר לכתבה, אילוסטרציההאם השכנים יכולים להתנגד למניין בחצר?הרב יהודה שטרן6
ימי הקורונה, וההגבלות על בתי הכנסת מחזירים את מנייני החצרות ואיתם את הדילמות ההלכתיות האם שכנים יכולים למנוע מניין תפילה בחצר או בלובי הבניין (מה הדין? יהדות)
כיצד חולקים את השימוש במחסנים וחלליםכיצד חולקים את השימוש במחסנים וחלליםהרב יהודה שטרן
נושא השימוש בחללים הריקים ובמחסנים של הבניין יוצר מריבות רבות בבניינים משותפים, הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית דן בנושא החם (מה הדין?)
כיצד מחלקים את  תשלום ועד בית בין הדירות?כיצד מחלקים את תשלום ועד בית בין הדירות?הרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על הלכה מעשית בסדרת טורי הלכות שכנים דן בנושא חלוקת תשלום ועד הבית בין הדיירים, האם ישנו הבדל כמה נהנה בעל הדירה או לא? (מה הדין?)

מה הדין?

שו"ת במדור "מה הדין?" של כיכר השבת - שאלות ותשובות הלכתיות ואקטואליות מעולם ההלכה היהודית. מבחר מאמרים ופלפולים הבשאלות הלכתיות העומדות על סדר היום

כיכר facebook
אילוסטרציה. למצולם אין קשר לנאמר בכתבה
יהודה ארנס
שלושה ערבים ודירה אחת
א' בניסן תשעג8
הרב יצחק בלומנטל
הרב יצחק בלומנטל
החרדי ממחאת הקוטג' רומס את ההלכה
י"ד בסיון תשעא156