בהגשת: ארי גוטהלף. יוצרים: ארי גוטהלף ויעקב אביטבול

בין הגפילטע לחריימה - בכל ראש חודש, אנשי תרבות בשיחה על הצמתים החשובים בחייהם