אאא

פעמי העליה ההמונית כבר מצטלצלים. אל הרגל לירושלים היו עולים בכל מזג אוויר וגם היום ניכרת התכונה וההתרגשות לקראת המעמד הגדול, אל שיירות האוטובוסים הארוכות, אל הרגעים מהמיוחדים שלא יישכחו.

"לפיכך חייבים אנחנו להודות ולהלל", אמרנו בליל הסדר. שמעתי (מהגרש"מ וולך) בשם הגר"ח קנייבסקי שליט"א ששאל, מהו ה"לפיכך"? והשיב שישנה הלכה שהעובר במקום בו נעשה נס לאבותיו מברך 'ברוך שעשה נס לאבותיי במקום הזה'. אולם זאת בתנאי שהנס נעשה לפני שהוא נולד, שאז הוא עצמו קשור אליו, אבל אם הנס נעשה לאחר שנולד, אינו מברך.

מסביר הגר"ח, שהקטע הקודם בהגדה אומר "שלא את אבותינו בלבד גאל אלא אף אותנו". אם כך, נס יציאת מצרים שנכשה לאבותינו קשור אלינו ממש, כי בלעדיו היינו אנחנו שקועים עדיין במצרים. זהו ה"לפיכך" אנחנו חייבים להודות ולהלל.

'יציאת מצרים' הרוחנית בדור האחרון התרחשה כאן, בארץ ישראל, כאשר אלפי יהודי ארצות המזרח כמעט ושקעו בתוך ביצת הכפירה והניתוק ממסורת ישראל. אבל אז ארע נס בדמותו של הרועה הגדול, מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שעבר עם מקלו וגלימתו בכל רחבי הארץ ופיזר טל של תחיה על העצמות היבשות. בעזרת שליחו הנאמן הרב אריה דרעי הם הפריחו את השממה, הקימו את 'אל המעיין' ומוסדות חינוך והשיבו בנים לגבולם.

לכן גם אנו, מאות אלפי בני תשחורת ספרדיים, הגודשים את היכלי הישיבות והכוללים. רבנים, דיינים וכל שדרת עולם התורה הספרדי - כולנו בתוך אותו הנס של תחיית יהדות ספרד. כולנו בנים ונכדים של אותו דור, שאילו לא הושבה העטרה בימיו בדרך פלאית, הרי אנו ובני בנינו מי יודע היכן היינו...

"לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל". זו חובתנו לבוא גם היום, ג' שנים לאחר הסתלקות מרן זיע"א ולהכריז שאנו מכירים ומודים בנס שנעשה לאבותינו ולנו וממשיכים בדרכו ובמורשתו. נאמנים אנו למועצת חכמי התורה ולנשיאה מרן הכהן הגדול, נושאים אנו בגאון את דגלו חרף תעתועי התקופה.

אירוע 'הקבלת פני רבו' שייערך מחר בצהריים (13:00) באצטדיון טדי הוא הביטוי המוחשי להכרת הטוב. שם, מתוך ההמונים שיגדשו את היציעים, אבות, בנים ונכדים, תישמע הרינה והתפילה.

אבל לא רק בני עדות המזרח. מעמד גדול זה הוא הזדמנות לכל החוגים ביהדות החרדית להצטרף אף הם למפגן קידוש ה', כאיש אחד בלב אחד, ולהרים את קרנה של תורה מול הכוחות המנסים לקעקע את ערכי היהדות. עיניים רבות ובוחנות ינשאו אל המעמד הגדול. נדאג שיעלה ממנו מסר מאוחד ועוצמתי שיהדהד בכל הארץ - ה' הוא האלוקים.

משאבים רבים וחסרי תקדים הוקדשו להפקת למעמד. גם שמחת חג תהיה כהלכתה בלווי אמנים ידועים. הכל נועד כדי לרומם את כבודה של תורה ולקשור את רבנינו ומנהיגנו עטרה לראשנו.

לפיכך אנחנו חייבים! בנערינו ובזקנינו נלך!

  • הכותב חבר בוועדה המכינה של האירוע