אאא

עומדים אנו בשלהי הקיץ ואוטוטו תקופת החגים נותנים עלינו חסות, חגי תשרי. חג, כידוע המעסיק משלם לעובד כאילו עבד באותו היום לכן ארחיב טיפה בעניין זה.

ישנם מס' ימים בשנה בהם אנו בטלים ממלאכתנו ומקבלים תשלום, ואלו הם: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמחת תורה, שני ימי הפסח, שבועות והעצמאות. בא המחוקק ונותן כיסוי לעובד כדי להבטיח לו הכנסה גם בחודשים אלו.

תנאי הכרחי לקבל חג: שאלמלא החג הייתי עובד. אם החג לצורך העניין נפל בשבת (כמו השנה ביום הכיפורים) אין תגמול על יום זה.

דוגמה נוספת: אם יש לעובד יום חופשי כל יום חמישי, אינו יתוגמל על חג ראשון דראש השנה.

כמו"כ יום שישי שהעובדים בדרך כלל אינם עובדים גם אינם מקבלים תשלום בגין החג – כי הרי לא הפסידו עבודה בגלל החג.

תנאי הכרחי נוסף לתשלום חג: 3 חודשי וותק, לא הוגן לחייב מעסיק לשלם ימי חג בסך מאות ₪ על עובד שרק התחיל לעבוד.... על מנת לקבל אמור העובד לצבור וותק של 3 חודשי עבודה.

תנאי נוסף ואחרון: שהעובד יעבוד יום לפני החג ויום אחרי החג.  כאן שלל המעסיקים עטו על ההסתייגות כמוצא שלל... ואז התחילו לחפור בפסקה זאת, ומה עשו? הוציאו את העובד לחופשה כפויה יום לפני החג (הרי המעסיק מחליט מתי יצא העובד לחופשה) ואז ביטלו לו את התנאי האחרון, הרי אינו עבד ערב החג, ולמעסיקים הייתה הרווחה.

כמובן ששופטי בית הדין לעבודה התהפכו על יצועם, ומצאו ניסוח לחוק – שימו לב אותו חוק רק פירוש שונה. וקבעו שעובד שבדרך כלל עובד משרה מלאה מגיע לו חג, וחייבו המעסיקים לשלם לעובדים על אף שלא עבדו ערב חג.
לסיכום העניין עובד שעובד משרה מלאה יקבל, אך עובד שבאותו החודש נסע לטיול ונעדר רוב החודש אינו מקבל.

חולים שחלו לא עלינו בימי החג אינם מקבלים תשלום נוסף בגין החג לא כיום מחלה בלבד – הרי התנאי לקבל חג שרק החג מנע ממני מלעבוד...

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

וכמה התגמול בגין יום החג?

מי שלא עבד בחג מקבל בדיוק שכר כאילו עבד, ולכן עובד חצי יום גם יום חגו ישוערך לפי חצי יום.

מי שעבד ביום החג יתוגמל לפחות 150% משכרו, ואם עובד בחג בעל כורחו מקבל בנוסף לשכרו עוד 150% משכרו דהיינו 250%!!! ויש פסיקה בעניין!

ערב חג דינו כיום חול ולכן עובד שלא עבד לא מקבל תשלום.

חולו של מועד דינו כיום חול ולכן רק העובד מתוגמל מי שאינו עבד לא מקבל שכר.

עובד שמוצאי החג דינו כעובד במוצאי שבת, אם חלפו 36 שעות משעזב עבודתו לפני החג – מקבל שכר רגיל ואם לאו מקבל תשלום כאילו עבד בחג.