אאא

בסיכום חג הפורים, מציינים בסיפוק רב את חג הפורים שעבר על אלפי יהודי מוסקבה, לאחר חודשים של הכנות ותכנונים, הכוללים גיוס כלל כוח האדם והכלים העומדים לרשות הנהלת הקהילה הגדולה במוסקבה, והפעלת עשרות בתי חב"ד בשכונות הרבות בבירת רוסיה.

הפעילות הגדולה התנהלה בבית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" בראשות רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א, בו נערכה כמדי שנה קריאת המגילה בכל שעה עגולה, לנוחות המשפחות ואנשי עסקים שהגיעו לקריאת המגילה.

הפעילות נעשתה בידי עשרות מתנדבים, שזיכו את המבקרים במצוות החג, וביום הפורים גם בהנחת תפילין. כל בתי חב"ד בעיר שקקו חיים, וארגוני הנוער הפעילו עשרות תוכניות מיוחדות לצעירים ונוער יהודי.

במרכז החסד היהודי "שערי צדק", התאספו כאלף זקנים וגלמודים אשר זכו להשתתף בסעודה דשנה שהוקדשה לזכות חתן בר-המצווה נתן אמינוב, בנו של הנגיד מר דוד אמינוב, ולאחר מכן השתתפו בקונצרט חגיגי גדול, שנפתח בקריאת המגילה ומשלוח מנות.

פרויקט מיוחד שנחל השנה הצלחה גדולה - היה ביקורי הבית. בתיאום טלפוני מסודר מראש עם מאות משפחות יהודיות, זכו הללו במהלך החג לביקור השלוחים, אשר הביאו איתם את שמחת החג והאירו את ביתם באור יקרות של מצוות היום.

ומחיל אל חיל - בימים אלו החלו בהפצת טונות רבות של מצות לכל יהודי מוסקבה, וההכנות לקראת סדרי פסח המרכזיים בעיצומן; כמו גם חלוקת סלי מזון במסגרת מבצע 'מעות חיטין' נכנסה להילוך גבוה מאוד, כהמשך ל'מתנות לאביונים' שחולקו בו ביום על ידי הנהלת הגמ"ח המרכזי "קרן חי'ה מושקא" למאות ואלפי נצרכים ומשפחות ברוכות ילדים.

(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)
(צילום: לוי נאזרוב)