אאא

כפי שדווח וסוקר בהרחבה ב'כיכר השבת', ביהדות התורה דורשים לקבל את תיק השיכון לידיהם, זאת בין היתר בשל לחץ כבד שמגיע מהשטח של דגל התורה ואגודת ישראל לדרג הפוליטי והרוחני של המפלגה.

כעת, בניסיון להגביר את הלחץ על הנציגים החרדים שלא להתפשר על תיק השיכון, יוצאים שורה של עסקנים ונציגים מדגל התורה ומאגודת ישראל במכתב נוקב למזכירי מועצת גדולי התורה של דגל התורה ואגודת ישראל ולחברי הכנסת בבקשה לדרוש בתוקף את תיק השיכון במו"מ הקואליציוני.

במכתבם כתבו: "פונים אנו אליכם במכתב זה, לאחר שנים שאנו (וודאי גם אתם), כואבים את כאב הציבור החרדי, וכולנו מכירים את מאמציכם שנעשו בענין הדיור וחיתון הצאצאים, שנלווים אליהם סיפורים מחרידים שאין המקום לפרטם".

"במצב נוראי זה", הם כותבים: "המילים "פיקוח נפש" וכיו"ב, הם לא בגדר 'גוזמה' ובפרט שזה ה'מתן הגבוה' ביותר לפרט וחייבים אנו להעמיד נושא זה בראש סדר העדיפויות במו"מ הקואליציוני, בכפיפות לדעתם של מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א".

"מפני הדחיפות והחשיבות הגדולה בדבר, נתכנסנו על אף קדושת המועד היום ד' חוה"מ נציגי קהילות ואנשי ציבור לאסיפת חירום בביתו של הרב אברהם ובר הי"ו ובה נשמעה "זעקה גדולה" על הבהילות והדחיפות המיידית בנושא כאוב זה".

עוד כתבו: "באסיפה שנושא זה היה במרכזה, הועלתה הבקשה שכולנו מצטרפים אליה: לאחר שבסיעתא דשמיא סיעת יהדות התורה גדלה לשמונה מנדטים וכעת הנכם מנהלים מו"מ קואליציוני".

"אנו פונים אליכם ומבקשים ומצפים, שנושא זה הכולל את "ארגז הכלים" ובראשם משרד הבינוי והשיכון המורחב עם מנהל מקרקעי ישראל ומנהל התכנון יעמדו כאמור במרכזו של ההסכם ההולך ומתגבש, ובכך תהיה אפשרות לסייע ולעשות למען ימצאו פתרונות ראויים למצוקת הדיור והורדת העול מעל כתפי ההורים הנאנקים". סיימו את מכתבם.

בין החותמים ניתן למנות את ראשי וסגני ראשי הערים והמועצות מטעם 'דגל התורה' לצד עשרות נציגים ופעילים נוספים גם מאגודת ישראל.

מי שפעל להחתמת הנציגים הוא צבי רבינסקי יו"ר ועדת הדיור של 'דגל התורה' יחד עם חבר ועדת הדיור גרשון ברלין. העתקים של המכתב הגיעו לחברי הכנסת של המפלגה ולמזכירי מועצות גדולי התורה.