אאא

מסכת בכורות, דף מ"ד - בעברית: 

 

מסכת בכורות, דף מ"ד - באידיש: 

 

מסכת בכורות, דף מ"ד - באנגלית: 

 

מסכת בכורות, דף מ"ד - בצרפתית: 

 

מסכת בכורות, דף מ"ד - בספרדית: