אאא

מסכת בכורות, דף מ"ה - בעברית:  

 

מסכת בכורות, דף מ"ה - באידיש:  

 

מסכת בכורות, דף מ"ה - באנגלית:  

 

מסכת בכורות, דף מ"ה - בצרפתית:  

 

מסכת בכורות, דף מ"ה - בספרדית: