אאא

מסכת בכורות, דף מ"ו - בעברית:   

 

מסכת בכורות, דף מ"ו - באידיש:   

 

מסכת בכורות, דף מ"ו - באנגלית:   

 

מסכת בכורות, דף מ"ו - בצרפתית:   

 

מסכת בכורות, דף מ"ו - בספרדית: