אאא

מסכת בכורות, דף מ"ז - בעברית:    

 

מסכת בכורות, דף מ"ז - באידיש:    

 

מסכת בכורות, דף מ"ז - באנגלית:    

 

מסכת בכורות, דף מ"ז - בצרפתית:    

 

מסכת בכורות, דף מ"ז - בספרדית: