אאא

מסכת בכורות, דף מ"ח - בעברית:     

 

מסכת בכורות, דף מ"ח - באידיש:     

 

מסכת בכורות, דף מ"ח - באנגלית:     

 

מסכת בכורות, דף מ"ח - בצרפתית:     

 

מסכת בכורות, דף מ"ח - בספרדית: