אאא

מסכת בכורות, דף מ"ט - בעברית:      

 

מסכת בכורות, דף מ"ט - באידיש:      

 

מסכת בכורות, דף מ"ט - באנגלית:      

 

מסכת בכורות, דף מ"ט - בצרפתית:      

 

מסכת בכורות, דף מ"ט - בספרדית: