אאא

מסכת בכורות, דף נ"ב - בעברית:         

 

מסכת בכורות, דף נ"ב - באידיש:         

 

מסכת בכורות, דף נ"ב - באנגלית:         

 

מסכת בכורות, דף נ"ב - בצרפתית:         

 

מסכת בכורות, דף נ"ב - בספרדית: