אאא

מסכת בכורות, דף נ"ד - בעברית:          

 

מסכת בכורות, דף נ"ד - באידיש:         

 

מסכת בכורות, דף נ"ד - באנגלית:         

 

מסכת בכורות, דף נ"ד - בצרפתית:          

 

מסכת בכורות, דף נ"ד - בספרדית: