אאא

מסכת בכורות, דף נ"ה - בעברית:           

 

מסכת בכורות, דף נ"ה - באידיש:          

 

מסכת בכורות, דף נ"ה - באנגלית:         

 

מסכת בכורות, דף נ"ה - בצרפתית:          

 

מסכת בכורות, דף נ"ה - בספרדית: