אאא

מסכת בכורות, דף נ"ז - בעברית:  

 

מסכת בכורות, דף נ"ז - באידיש: 

 

מסכת בכורות, דף נ"ז - באנגלית:  

 

מסכת בכורות, דף נ"ז - בצרפתית:  

 

מסכת בכורות, דף נ"ז - בספרדית: