אאא

מסכת בכורות, דף נ"ח - בעברית:   

 

מסכת בכורות, דף נ"ח - באידיש:  

 

מסכת בכורות, דף נ"ח - באנגלית:   

 

מסכת בכורות, דף נ"ח - בצרפתית:   

 

מסכת בכורות, דף נ"ח - בספרדית: