אאא

אברך שנכנס השבוע  למעונו של ראש הישיבה, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון חכם שלום כהן תינה את צערו בפני הגר"ש בשאלת השידוכים בביתו כאשר בתו הצעירה כבר הגיעה לפרקה ואחותה הגדולה טרם מצאה את זיווגה בשאלה כיצד לנהוג.

לדברי האברך, בתו הבגירה בת 24 וכבר מספר שנים בשידוכים וטרם מצאה את זיווגה. וכעת אחותה הצעירה הגיעה לגיל 22 ומגיעות הצעות בעבורה, האם לשמוע בשבילה ובעצם 'לעקוף' את האחות הגדולה או להמתין?

ראש הישיבה השיב: "ודאי שתכנס לשידוכים, אסור לחכות. למה להמתין שח"ו תגיע לגיל מבוגר, ודאי שתתחיל רק תבקש זאת ותסביר לבת הגדולה יותר בנועם".

את דבריו הנחרצים סיים הגר"ש בברכה "בזכות זה שהאחות הגדולה תתמוך בצעירה אף היא להיכנס לעולם השידוכים תזכה גם הגדולה להינשא בקרוב".