אאא

כ"ק האדמו"ר מלעלוב, שהה השבת פרשת "קרח" בעיר בני ברק, לרגל העלייה לתורה לבנו של הנגיד, ר' שמואל הלפרין.

התפילות וה'טישים' נערכו בבית המדרש לעלוב ברחוב אהרונוביץ בבני ברק.

במוצאי שבת ערך האדמו"ר 'הבדלה', לאחר מכן עברו החסידים להתברך מהרבי לקראת השבוע החדש.