אאא

הרב החסיד שמואל מנחם מענדל שניאורסון, נפטר במהלך השבת בשיבה טובה. חבר הנהלת כולל חב"ד ומזקני חסידי חב"ד. התגורר בעיר ירושלים.

היה מקורב לרבי מליובאוויטש, בקרבה משפחתית. במהלך התוועדות חג הפורים תשח"י, קרא לו הרבי: "נמצא כאן הקרוב משפחה שלי, שיעלה להגיד לחיים".

בנוסף, כאשר טס לארה"ב לשהות ליד הרבי ונתקל בקשיים מצד רשויות ההגירה, היה זה המזכיר של האדמו"ר, הרב חיים מרדכי אייזיק חדקוב, שהתערב לטובתו ושלח מכתב בקשה מיוחד לקונסוליה האמריקאית בבקשה לאשר לו את הכניסה לגבולות ארה"ב. 

ההדיר בחייו את הספרים הבאים: סדר הסליחות והתפלות, כתנת תשבץ, קובץ שירי המהר"ם מרוטנבורג, קבצים שערך: 'תפארת שבתפארת', ירושלים תשס"ד.

הלוייתו תצא הערב, מוצאי השבת, בשעה 23:30 מבית הלויות שמגר להר הזיתים.