אאא

במלכים ב' פרק י"ז, אנו נחשפים לסיפור המטלטל על חורבן מלכות ישראל וגלות עשרת השבטים. בנספח לסיפור זה, אנו למדים על ההתמודדות הקשה של הכותים שבאו לגור בארץ ישראל במקום 10 השבטים.

המתיישבים החדשים מארץ 'כותה', נאלצים להתמודד עם להקות של אריות שטורפים אותם. כהן יהודי שנשלח אליהם מלמד אותם את "משפט הארץ" ומציל אותם מהאריות האכזריים.

כיצד סיפור זה מלמד אותנו על המתכון הנכון על פי התנ"ך להחזיק בארץ ישראל? מהו אותו "משפט הארץ" שהכהן מלמד את הכותים?

פינת התנ"ך של כיכר השבת בהגשת הרב נחמיה שטיינברגר רב בבית הכנסת אוהל יצחק ברחביה.