אאא

העיר בני ברק, התברכה ברחובות על שמם של גדולי עולם מדורות עברו ומהדור האחרון, אלא ששמותיהם של הרבי מחב"ד ומרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל עדיין לא הונצחו בעיר התורה בה יש חסידים וספרדים רבים.

ל'כיכר השבת' נודע כי הצעה בנושא תעלה לסדר היום בישיבת המועצה הקרובה על ידי יו"ר הליכוד בעיר יעקב וידר. מדובר בהצעה שמגיעה מהאופוזיציה אך יהיה קשה להתנגד לה, לאור העובדה כי יש רוב חסידי וספרדי הקיים במועצה.

בהצעה שהנוחה על שולחן העירייה כתב וידא: "מבדיקה שערכתי עלה שלמרות שחלפו החודש לא פחות מ-25 שנים מפטירתו של הרבי מלובביץ', מרן רבי מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל, ו-6 שנים מפטירתו של הראשון לציון מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל - ועדיין לא הונצח זכרם בעיר".

עוד כתב וידר: "לא יעלה על הדעת שעסקנים יונצחו בעיר טרם רבנים, ולכן מן הראוי לתקן את העוול ארוך השנים הזה ולהנציח באופן מיידי בעירנו - המלאה וגדושה בתלמידיהם, כידוע - את זכרם באופן הכי ראוי".

על פי הצעתו: "מועצת העיר בני ברק מחליטה להנציח בעיר באופן המכובד ביותר האפשרי את זכרם של הרבי מלובביץ', מרן רבי מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל ואת הראשון לציון מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל". כתב וידר.