אאא

"חמישה דברים ארעו את אבותינו בתשעה באב: נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה, ובשניה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר", כך כותבים חז"ל במשניות מסכת תענית.

הרמב"ם, מגדיר את יום תשעה באב כ"יום המוכן לפורענות". מראשית ההיסטוריה של העם היהודי, עוד בהיותנו במדבר בדרך ממצרים לארץ ישראל, נגזר על דור שלם שלא יזכו לראות את הארץ המובטחת.

היה זה בעקבות דברי עשרת המרגלים בגנות הארץ, כאשר בתגובה לכך שהתיישבו על הארץ לבכות - ואז נגזר עליהם להסתובב עוד ארבעים שנה, עד שכל בני אותו הדור ימותו.

בגמרא בסנהדרין כתוב: "אמר רבה א"ר יוחנן אותו (היום) ליל ט' באב היה אמר להן הקב"ה לישראל אתם בכיתם בכיה של חנם ואני אקבע לכם בכיה לדורות".

ואכן, חורבנות בתי המקדש, גם הראשון וגם השני, אירעו ביום מר זה. בית המקדש הראשון על ידי נבוכדנצר מלך בבל, ובית המקדש השני על ידי טיטוס, מצביא הצבא הרומאי.

האסונות הבאים המוזכרים במשנה, "נלכדה ביתר ונחרבה העיר", היה בימי מרד בר כוכבא. המעוז היהודי האחרון היה בעיר ביתר הקדומה, אך בתאריך זה, נלכדה העיר ביתר, ונחרבה ונחרשה סופית ירושלים.

אסונות תשעה באב בדורות המאוחרים

אירועים היסטוריים רבים אירעו ביום תשעה באב, או בימים הסמוכים. חלק מאותם אסונות, אף מוזכרים מידי שנה באמירת הקינות ביום הצום.

• גירוש יהודי אנגליה, בשנת ה'ן, החלה ביום תשעה באב, עם הוראת המלך אדוארד הראשון כי על כל היהודים לעזוב את ארצו, ומי שיישאר - יוצא להורג.

• שנים בודדות לאחר מכן, בצרפת, שנת ה'ס"ו, בעשירי לחודש, סמוך ונראה לתשעה באב, מפרסם המלך פיליפ הרביעי את הגזירה ולפיה על כל היהודים לעזוב את ארצו בתוך חודש ימים.

• גירוש ספרד: בליל ח' באב ה'רנ"ב, הסתיימו ארבעת החודשים שניתו ליהודי ספרד לעזוב את ארצם או להמיר את דתם.

• מלחמת העולם הראשונה, פרצה בה' באב ה'תרע"ד. יומיים לאחר מכן, בז' לחודש, הצטרפה רוסיה למלחמה ובתשעה באב, מצטרפת גם גרמניה.

• על ההחלטה על ביצוע "הפתרון הסופי", התכנית הזדונית של הנאצים להשמדת העם היהודי כולו, חתם הרמן גרינג ימ"ש בתאריך ז' באב ה'תש"א.

• הגירוש ההמוני מגטו ורשה אל מחנה ההשמדה טרבלינקה, היה בח' באב ה'תש"ב, ומספר ימים קודם לכן, בב' באב, כלא משטר וישי 13,000 מיהודי פריז, לקראת שליחתם למחנות הריכוז.

• גירוש אלפי יהודים מבתיהם ברצועת עזה וצפון השומרון, המוכר בשם "תכנית ההתנתקות", החל בעשירי לחודש אב, לאחר שתאריך היישום נדחה בשל הביקורת על ביצוע המהלך השנוי המחלוקת בתשעת הימים.

נסיים בתפילה, אותה נוסיף בתפילת שמונה עשרה (רק במנחה או בכל התפילות, תלוי במנהג קהילותיכם): "נַחֵם ה' אֱלֹקינוּ אֶת אֲבֵלֵי צִיּוֹן וְאֵת אֲבֵלֵי יְרוּשָׁלַיִם וְאֶת הָעִיר הָאֲבֵלָה וְהַחֲרֵבָה וְהַבְּזוּיָה וְהַשּׁוֹמֵמָה, כִּי אַתָּה ה' בָּאֵשׁ הִצַּתָּהּ. וּבָאֵשׁ אַתָּה עָתִיד לִבְנוֹתָהּ".