אאא

מסכת כריתות, דף ד' - בעברית:   

 

מסכת כריתות, דף ד' - באידיש:    

 

מסכת כריתות, דף ד' - באנגלית:   

 

מסכת כריתות, דף ד' - בצרפתית:    

 

מסכת כריתות, דף ד' - בספרדית: