אאא

מסכת כריתות, דף ט' - בעברית:       

 

מסכת כריתות, דף ט' - באידיש:         

 

מסכת כריתות, דף ט' - באנגלית:        

 

מסכת כריתות, דף ט' - בצרפתית:         

 

מסכת כריתות, דף ט' - בספרדית: