אאא

מסכת כריתות, דף י"ג - בעברית:  

 

מסכת כריתות, דף י"ג - באידיש:  

 

מסכת כריתות, דף י"ג - באנגלית:  

 

מסכת כריתות, דף י"ג - בצרפתית: 

 

מסכת כריתות, דף י"ג - בספרדית: