אאא

מסכת כריתות, דף י"ד - בעברית:   

 

מסכת כריתות, דף י"ד - באידיש:   

 

מסכת כריתות, דף י"ד - באנגלית:   

 

מסכת כריתות, דף י"ד - בצרפתית:  

 

מסכת כריתות, דף י"ד - בספרדית: