אאא

מסכת כריתות, דף ט"ו - בעברית:    

 

מסכת כריתות, דף ט"ו - באידיש:    

 

מסכת כריתות, דף ט"ו - באנגלית:    

 

מסכת כריתות, דף ט"ו - בצרפתית:   

 

מסכת כריתות, דף ט"ו - בספרדית: