אאא

מסכת כריתות, דף ט"ז - בעברית:     

 

מסכת כריתות, דף ט"ז - באידיש:     

 

מסכת כריתות, דף ט"ז - באנגלית:     

 

מסכת כריתות, דף ט"ז - בצרפתית:    

 

מסכת כריתות, דף ט"ז - בספרדית: