אאא

מסכת כריתות, דף י"ז - בעברית:      

 

מסכת כריתות, דף י"ז - באידיש:      

 

מסכת כריתות, דף י"ז - באנגלית:      

 

מסכת כריתות, דף י"ז - בצרפתית:     

 

מסכת כריתות, דף י"ז - בספרדית: