אאא

מסכת כריתות, דף י"ט - בעברית: 

 

מסכת כריתות, דף י"ט - באידיש:  

 

מסכת כריתות, דף י"ט - באנגלית:  

 

מסכת כריתות, דף י"ט - בצרפתית: 

 

מסכת כריתות, דף י"ט - בספרדית: