אאא

מסכת כריתות, דף כ"א - בעברית:   

 

מסכת כריתות, דף כ"א - באידיש:    

 

מסכת כריתות, דף כ"א - באנגלית:    

 

מסכת כריתות, דף כ"א - בצרפתית:  

 

מסכת כריתות, דף כ"א - בספרדית: