אאא

מסכת כריתות, דף כ"ב - בעברית:    

 

מסכת כריתות, דף כ"ב - באידיש:     

 

מסכת כריתות, דף כ"ב - באנגלית:     

 

מסכת כריתות, דף כ"ב - בצרפתית:   

 

מסכת כריתות, דף כ"ב - בספרדית: