אאא

אז איך באמת חגגו את חג הסוכות בזמן המקדש?

‏בספר נחמיה יש תיאור מרתק על הצורה שחגגו את חג הסוכות בירושלים בימי שיבת ציון.

אולם דבר אחד בולט במוזרותו - ‏הפסוק אומר ‏שמימי יהושע בן-נון ועד ימי עזרא ונחמיה לא חגגו את חג הסוכות. היתכן?

פינת התנ"ך של כיכר השבת בהגשת הרב נחמיה שטיינברגר רב בבית הכנסת אוהל יצחק ברחביה.