אאא

מהתורה, שמיני עצרת הוא יום שנועד לעצירה לפני השם.

למה באמת אנחנו בקשר עם הקב"ה? מה אנו מצפים מקשר זה?

שמחת תורה הוא החג שמלמד אותנו על טיב הקשר הראוי בין יהודי לאלוקיו.

היום הזה שאין בו שום מצווה והוא רק עוסק בקשר עם השם מלמד אותנו מהו הקשר הראוי.

פינת התנ"ך של כיכר השבת בהגשת הרב נחמיה שטיינברגר רב בבית הכנסת אוהל יצחק ברחביה.