אאא

היוזמה להעברת החרדים שזכו בדירות במכרזים בשכונת נוה שמיר בבית שמש לרמה ד', תגיע לבג"ץ? במכתב ששיגר עו"ד נתן רוזנבלט, המייצג קבוצת רוכשים למשרד הבינוי והשיכון, הוא מבהיר כי אם ייאלץ - יפנה לערכאות המשפטיות.

במכתבו, הנחשף לראשונה ב'כיכר השבת', הוא מתלונן על פעילות משרד הבינוי והשיכון, ועל פעילות גורמי עיריית בית שמש, הפועלים על מנת לבצע את ה"טרנספר", כלשונו.

בהמשך המכתב, מבהיר עו"ד רוזנבלט מדוע עשה שימוש במילה זו, ומצטט מתוך הערך בויקיפדיה כי העברת אוכלוסיה גדולה מחבל ארץ אחד למשנהו, על רקע דתי, נחשב לטרנספר.

"עצם ההצעה על ידי רשות מקומית, הינה מקוממת. שבעתיים חמור הדבר כאשר משרד ממשלתי, גם אם שלא בידיעתו, מסייע ומממן את המהלך הגזעני. ברור כשמש, כי דבר כזה לא יוכל לעבור מבחן בג"ץ במדינת ישראל, עד כדי חשד לפלילים, בניצול משאבי המדינה לביצוע פשע שנאה, תוך כדי הטעייה מכוונת של האוכלוסיה".

 חרדים נגד ראש העיר בית שמש, ארכיון (צילום: באדיבות המצלם)

הוא מוסיף כי "גם מבחינה מעשית לא תצלח כוונתם בידם. משום שאין אפשרות למנוע מהציבור החרדי להתמודד על המכרזים החדשים של הדירות אשר תתפננה. כך בסופו של דבר, גם הציבור החרדי לא יגורש מהעיר, וגם צחנת האפליה תעלה השמימה".

"בנוסף לכך, ישנם גם היבטים נוספים, של הקדמת זוכים שלא כדין (הובטח להם כי הם יעמדו בראש התור ברמה ד') מה שמהווה העדפה פסולה, על חשבון המתמודדים העתידיים ברמה ד'. וכן, ניסיון הונאה של מאות הזוכים, תוך הצגת מצג שוא כביכול אינם יכולים לגור כאן, בעוד מוסתרת מהם העובדה הפשוטה, שהם מפסידים מאות אלפי ש"ח כתוצאה מהמתנה".

לקראת סיום, הוא מוסיף 18 שאלות:

1) האם המשרד מודע לשימוש הפוליטי הנעשה במשאביו, לצורך קידום אג'נדה פוליטית של ראש עיר?
2) לאור האמור, האם המשרד מתכוון להמשיך בשיתו"פ עם העירייה?
3) האם המשרד מודע לכך, שלא הודגש כי מדובר בהפסד ישיר של כ- 200,000 ש"ח, דבר המהווה הונאה לכאורה?
4) האם המשרד לקח בחשבון פגיעה אנושה בזכותם של אלפי הממתינים לרמה ד' כאשר יתועדפו על פניהם זרים?
5) האם נלקחו בחשבון תביעת נזיקין ענקית כנגד המשרד, מאזרחים שונים בעיר?
6) האם יש עוד מקום אחד בארץ שנעשות פעולות ע"י המשרד להזזת אוכלוסין?
7) האם ישנו עוד מיעוט בארץ, אשר המשרד נוקט כלפיו בגישה של שידול להוצאתו משכונות שונות?
8) האם העברת המידע לרשות המקומית, לצורך "טירטור" הזוכים, אינה נוגדת את הוראות המשרד לחיסיון המידע?
9) האם בכל מקום בארץ, זוכה הפרוייקט לכתובת מייל ייחודית של המדינה, עם מענה מיידי, כמו כאן?
10) במידה וכן, האם אוכל לקבל את כתובת המייל ושם הפקיד המטפל בפרוייקט בחריש, שם זכיתי בדירה?
11) במידה ולא, האם יש הסבר למסירות הנפלאה לזוכי רמה ה', אם לא רצון לשכנעם לבצע את הצעד?
12) האם ההחלטה עברה ביקורת שיפוטית? מה עמדת היועהמ"ש לעניין?
13) האם ניתן להציע למשל, לראשי הערים עפולה ונוף הגליל, לנקוט בשיטה דומה למיגור זכיית ערביי הסביבה?
14) האם ניתן למשל, להציע לזוכים החילונים בירושלים, להתנייד משכונת רמת שלמה החרדית, לטובת כל הצדדים?
15) האם ידוע למשרד כי העירייה מכבידה כל הזמן על הקבלנים בד' באופן מכוון על מנת לשמר את הדירות למנויידים?
16) האם יש עוד ערים בארץ, בהן לא נקראו הזוכים לבוא לבחירת דירה, למרות התקופה הארוכה שחלפה מהזכייה?
17) האם ידוע למשרד כי קבלנים מספרים, כי בעירייה ציוו עליהם לעשות הכל שחרדים לא ירצו לממש את הזכייה?
18) שאלת השאלות: האם המשרד יסיים את המבצע, לאור הנ"ל, או ימשיכו?

ממשרד הבינוי והשיכון נמסר בתגובה ל'כיכר השבת': "הטענות התקבלו אצל היועץ המשפטי למשרד רק אמש, והן יענו על ידו בהקדם, כמקובל".

"לצד זאת, יצוין כבר כעת כי ההליך המדובר אושר על ידי המשרד מבחינה משפטית, לרבות על דעת משרד המשפטים. חשוב עוד להדגיש כי המהלך הינו וולונטרי ונתון לבחירת הזוכים, כל אחד על פי רצונו ובהתאם לשיקול דעתו החופשי. משרד הבינוי והשיכון לא יצא בקריאה המעודדת את ההחלפה, והוא רואה עצמו בעניין זה גורם מאפשר, ולא מחייב".