אאא

מיליוני יהודים בארץ ובעולם, עמדו היום (רביעי) בתפילה לפני בורא עולם, ביום הקדוש ביותר לעם היהודי, יום הכיפורים.

במהלך היום, הווידוי על החטאים והעוונות - הוא חלק בלתי נפרד מן התפילה ובסך הכל מתוודים עשרה פעמים במהלך הצום כולו.

יהודי, מחסידיו של המקובל הגאון רבי דב קוק, הודה בפניו מיד עם צאת החג, כי למרות שהתפלל וצם, הוא לא זכה לעשות תשובה ביום הקדוש, וכי הוא מפחד למות השנה. לדבריו, הוא חושש שהפסק שנגזר עליו מן השמיים הוא למוות ולא לחיים, חס ושלום - כי לא עשה תשובה.

הגר"ד קוק השיב לו בכתב: "איך שלא יהיה - יום הכיפורים עזר לו מאוד בכל פסק שקיבל, כי בפועל נעשה כאדם חדש וקיבל כוחות נוספים וחדשים לעבודת ה'".

בכך, קובע הגר"ד קוק כדעת הסוברים שעיצומו של יום מכפר - גם אם לא זכה לעשות תשובה.