אאא

בניית הסוכה תחילתה ברגש של התלהבות, דבקות בעשייה ויצירה וכשאנו יושבים בסוכה, השמחה אינה נמדדת בכמות של מה שיש אלא בהערכה למה שיש. העשייה המשותפת מתקיימת מבלי למדוד מי הביא מה.

כולם נרתמים למשימת הבנייה בשותפות ללא ביקורת, החל מהעמדת הקורות וחיזוק ע"י יתדות ועד כדי הקישוט הפשוט ביותר שהביא הפעוט מהגן, גם כאשר הוא עשוי מפיסות נייר - מקבל התייחסות והעצמה רבה. גדול כקטן, כל אחד תורם את כישוריו במלאכה לקראת החג.

את הסוכה בונים לכאורה מצרוף של חומרים פשוטים: יריעות בד, קורות עץ, יתדות לחיזוק והשלמת המשימה מתבצעת ע"י תוספת של קישוטים מסוגים שונים וככל שנחזק את יתדות החיבור, הסוכה תהיה יציבה ובעלת חוסן לארח אותנו בשמחה למשך ימי החג. כמו כן, כל קישוט מוסיף לאווירת השמחה.

סוד הקשר הזוגי בין איש לאשה גם הוא חיבור מיוחד של משיכה בין שתי נפשות. בתקופת ההיכרות הראשונה הקשר נרקם ומתחבר תוך כדי ריגוש סוחף. כל מבט גורם לאושר ביניהם, בליבם תקווה וחלום לעתיד וורוד ומושלם, אלא שפעמים רבות מציאות החיים והצורך להתמודד עם קשיים, מסיטים אותם מרוח התקווה לאווירה עכורה.

ניתן ללמוד מתהליך בניית הסוכה גם על בניין הבית וכיצד ניתן להוביל למצב בו נשרה אווירה של שמחה ואושר גם בתקופות של יציאה מאיזור הנוחות.

זוגות שבונים בתחילת הקשר ביניהם ע"י תקיעת יתדות חזקים, של השקעה ועשייה מתמדת כדי לייצב את הקשר, כשם שדואגים ליציבות הסוכה, גם אם הם נמצאים במצב ארעי של התמודדות ברצף החיים, סוכת אהבתם תמשיך להתקיים ותסוכך עליהם שמחה ואושר.

בני זוג המיטיבים להתבונן בכל "קישוט" של בן/בת בהערכה רבה, יעצימו בכך את שביעות הרצון והמוטיבציה בתוך הקשר, בכך גם תהפוך כל פעולה טריוויאלית לחוויה שאינה מובנת מאליה. השותפות הטוטאלית מתוך שמחה ואחדות וללא ביקורת היא המובילה לבניית סוכת שלום.

יהי רצון ששמחת החג תמשיך ותשרה שמחה אמיתית לאורך השנה כולה.

כותבת המאמר היא יועצת זוגית ומשפחתית, פסיכותרפיסטית, מנחת סדנאות ומפתחת סדנת "הצעד לדואט".