אאא

אחרי שעברנו את יום כיפור, ונראה לרגע שכבר שכחנו מכל היום הגדול, ושבנו אל המציאות הרגילה, חוזר זלמן שטוב אחורה, אל התפילה שאומרים לפני ווידוי: "אבל אנחנו ואבותינו חטאנו", ומסביר את הרעיון ואת ההגיון לערב משפחה בחטאים הפרטיים שלנו.

בסיום ההבדלה, ישנם שני שירים של סוכות, הכנה למחר בלילה - חג הסוכות.

צפו בהבדלה המלאה: