אאא

בתוך ימי השבעה, התקיימה אמש (מוצאי שבת) עצרת מספד והתעוררות מרכזית לזכר הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל בשכונת קרית יובל בירושלים.

ההספד נערך ע"י תושבי קרית יובל בבתי הכנסת שע"י קהילת "שערי דעת", העצרת נפתחה באמירת פרקי תהילים לעילוי נשמת כשלפני התיבה עובר הרב מנחם ריזל - אחד מבני הקהילה.

לאחר מכן נשאו דברי הספד, המרא דאתרא הגאון רבי משה פטרובר, הגאון רבי אליהו דיסקין ראש ישיבת אמרי משה, הגאון רבי אהרון וינר רב קהילת רינת מאיר ורינת אשר בקרית יובל. 

בדבריהם עמדו הרבנים על האבידה הגדולה שאיבד עם ישראל בגדולתו ובקיאותו המיוחדת של הגאון רבי ניסים קרליץ זצוק"ל בכל מרחבי התורה וההלכה ועל גודל צדקותו וענוותנותו שהיו לשם דבר.

בסיום עצרת המספד קיבלו על עצמם בני הקהילה להרבות חיילים לתורה ולהתחזק באהבת חינם, לעילוי נשמתו של הגר"נ קרליץ זצ"ל.