אאא

היום ב' חשוון היארצייט של הגאון רבי שמחה וסרמן זצ"ל בנו של ר' אלחנן וסרמן הי"ד, שהיה ראש ישיבת 'אור אלחנן' באמריקה, והקים לאחר מכן את ישיבת 'אור אלחנן' בארץ.

סיפור קבורתו בהר המנוחות בירושלים נחשף בימים אלו על ידי בנו של חבר הכנסת לשעבר הרב שלמה לורנץ זצ"ל שקבור בסמוך להגר"ש וסרמן.

וכך סיפר היום הרב אברהם ישעיהו לורינץ לרב יונתן שטנצל במערכת שיעורי התורה  'אמר אביי' 

"אבינו מורינו קנה קבר בהר הזיתים בירושלים, אך נמלך בדעתו אחרי פטירתו של הגאון רבי שמחה וסרמן זצ"ל, שנפטר ללא ילדים ונקבר בהר המנוחות, ואמר שמן הסתם לא יהיה לו מי שיעלה אל קברו. "אני יודע כמה רבי שמחה היה אדם גדול וצדיק, שנים רבות למדנו יחד בחברותא, וכל כך הרבה קבלתי ממנו ויש לי אליו הכרת הטוב גדולה ואם כן עדיף לקנות קבר לידו שכאשר בניי יעלו ביום השנה לקברי יעלו גם לקבר של רבי שמחה הסמוך לקברי ויגידו 'קדיש'".

"ואכן רבי שמחה נפטר בתאריך ב' חשוון ואבינו נפטר בא' חשוון, וכיוון שבראש חודש לא עולים לקבר והמנהג לעלות לאחר ראש חודש, יצא מהשמים שביום שאנחנו משפחת לורינץ עולים לקבר של אבינו בדיוק הוא יום השנה של הגאון הצדיק רבי שמחה וסרמן זצ"ל שהיום יום פטירתו".

 היום עלו בני משפחת לורינץ לקבר אביהם ח"כ לשעבר הרב שלמה לורינץ זצ"ל ולקבר של הגר"ש וסרמן זצ"ל.