אאא

מליאת הכנסת דנה היום (רביעי) בשאילתא שהגישו חברי כנסת מהשמאל, על מדיניות גירוש ילדי העובדים הזרים השוהים שלא כחוק בישראל, יחד עם ילדיהם - שנכחו ביציע האורחים. בתום הדיון עדכן נציג הממשלה כי נקבעו נהלים חדשים באשר לכליאתם לפני הגירוש.

אחד ממגישי השאילתא, חבר הכנסת עופר כסיף (הרשימה המשותפת), דיבר בכאב על העוול שלדבריו גורמת המדינה לילדי הזרים: "מעמד הילדים גרוע שבעתיים משל הוריהם. מיום היוולדם הם ייחשבו בעיני המדינה לזרים, וחיש מהר אף ייהפכו, במירכאות, לבלתי חוקיים ולבלתי רצויים. על חוקי ההגירה אפשר להתווכח, אבל על גירוש ילד שנולד וגדל כאן במשך שנים, יודע רק עברית, נטוע עמוק בקהילה והקהילה אוהבת אותו, איך אפשר להתווכח?".

"זאת רדיפה בלתי אנושית", זעק חבר הכנסת: "ילד שגדל כאן ולא מכיר מקום אחר, זכאי להישאר כאן בדיוק כמו החברים שלו בבית הספר. לגרש אותו למדינות זרות שלא ראה מעולם זה מעשה מרושע, לא אנושי".

בשלב זה פנה כסיף לכיוון יציע האורחים, ואמר: "אני מבקש ממי שלא נמצא פה, וחבל שלא נמצא פה, להסתכל על הילדים החביבים והמקסימים שנמצאים פה, להסתכל להם בעיניים ולהגיד להם: אתם לא רצויים. מביש!".

"אחת ההצדקות הרווחות לגירוש אומרת שמדובר במהגרי עבודה שנשארו בארץ, ועובדים בה שלא כחוק. גם אם נניח שהדבר נכון ומדויק, האם הילדים צריכים לשלם על חטאי הוריהם?".

כסיף, הח"כ היהודי ברשימה הערבית, ציטט: "התלמוד, בעקבות המדרש, שואל: אם חטא אדם, בהמה מה פשעה? לאמור: מבחינת התלמוד ברור שאין מענישים אפילו בהמה על חטא אדם. וכאן, מדינת ישראל מענישה ילד על עוון אמו, לכאורה. השאלה העולה כאן, היא האם ילד הוא אדם או שמא רק קניין. המסורת היהודית היא שילד זכאי לזכויות משלו, דהיינו: אדם בפני עצמו".

"כדברי הנביא יחזקאל: 'מה לכם אתם מושלים את המשל הזה על אדמת ישראל לאמור אבות יאכלו בוסר ושיני בנים תקהינה, חי אני נאום ה' האם יהיה לכם עוד משול המשל הזה בישראל. הן כל הנפשות לי הנה, כנפש האב וכנפש הבן לי הנה' -  בן לא יישא בעוון האב ואב לא יישא בעוון הבן".

בתום דבריו עלה כאמור סגן שר הפנים משולם נהרי ועדכן כי משרד המשפטים קבע נהלים חדשים בסוגיה הרגישה, בעקבות הביקורת הציבורית, כאשר מעתה ייעצרו קטינים "רק כאשר עולה שאמצעים אחרים להבטחת יציאתם מישראל לא יהיו אפקטיביים".

צפו בווידאו