אאא

 הרכבים, לאחר שכובו
הפריטים שנמצאו במקום
הפריטים שנמצאו במקום
הגדלה