אאא

פסק דין דרמטי של שופט בית המשפט לעניינים מקומיים בהרצליה עלול להוות קושי לעיריות להמשיך לחלק דו"חות חנייה בשבת, במקומות שאין בהם פיקוח נפש.

מדובר בעתירה שהגישה שומרת שבת, לאחר שגילתה עם צאת השבת כי קיבלה דו"ח מעיריית הרצליה על סך 750 שקל על חנייה בחניה מועדפת. העותרת טענה כי מתן דו"ח בשבת במקרה שהרכב לא מסכן את הציבור, היא פעולה לא חוקית. 

השופט שלמה איזקסון הצדיק את טענותיה וקבע בפסק הדין כי מתן דו"חות בשבת במקרה שאין חשש פיקוח נפש הוא עבירה על חוק שעות העבודה והמנוחה, וגזר על הנאשמת שקל אחד בלבד קנס. 

"נתתי דעתי לטיעוני הנאשמת וכן לטיעוני בא כוח המאשימה", כתב השופט בהחלטתו, "ברם לאחר בחינת הסוגיה של עריכת דו"חות במקום שבו מדובר בחניה מועדפת, כפי העולה מעיון בכתב האישום, אני תוהה על ההצדקה שיש בהפעלת פקחים יהודים שיחללו את השבת רק כדי שירשמו דו"חות למי שחנה שלא כדין בחניה מועדפת, שאין כל ספק שאין אפילו קמצוץ של הצדקה מבחינת פיקוח נפש להפעיל פקחים בשל כך בשבת, והדבר נוגד את הוראות שעות עבודה ומנוחה".

"משכך אני דן את הנאשמת לתשלום קנס של שקל אחד בלבד", כתב השופט שלמה איזקסון.