אאא

פורסמו מסקנותיה של הוועדה שמונתה כדי לבדוק את פרשת זיוף נתוני גיוס החרדים לצה"ל, ומהן עולה כי יש לבחון מחדש את גיל הפטור מגיוס שקבוע כיום על 24, ולהוריד אותו בהדרגה - יתכן אף עד לביטולו הסופי, כך שהפטור יהיה ללא מגבלת גיל.

בוועדה, בה חברים אלוף (במיל.) רוני נומה, יהודה משי זהב, תא"ל (במיל.) רמי בן אפרים ומלכה פיוטרקובסקי, בדקה תחילה את הטענות לזיוף הנתונים, ומצאה כי אלו אכן נעשו, אך לא בזדון. בעקבות כך הוגשו רשימת רעיונות לשינוי משמעותי באופן איסוף וגיבוש נותני הגיוס הללו, ואף הוחלט לנזוף בראש אגף כח אדם אלוף מוטי אלמוז ולמנוע את קידומו בשנה. עוד יינזפו: ראש חטיבת תכנון באכ"א תא"ל ערן שני, אל"מ ג' ושני קצינים בדרגת רס"ן. 

אך מעבר לכך, חברי הוועדה כותבים כאמור על הצורך בביצוע שינויים דרמטיים, שמשמעותם היא רעידת אדמה בכל הקשור לנושא רגיש זה של גיוס חרדים. המשפט שמשקף אותם יותר מכל, הוא: "על צה"ל מוטלת האחריות להגדיר אסטרטגיה עדכנית בנושא צבא העם - ובתוך כך בנושא גיוס ושילוב חרדים - ולקבוע את מנגנוני הביצוע הנדרשים למימושה", כאשר ההמלצה המעשית הראשונה מכך, היא הורדת גיל פטור ה-24 הקיים כיום, עד אולי אף לביטולו.

ראש אכ''א אלוף אלמוז. הקצין שיינזף (צילום: דובר צה''ל)
ראש אכ"א אלוף אלמוז. הקצין שיינזף (צילום: דובר צה"ל)
הגדלה

ואלו כלל עיקרי המסקנות: "בהתבסס על מסדי הנתונים הקיימים היום, לא ניתן למלא את משימת הספירה והדיווח בדיוק ובעיתוי הנדרשים לכך בחוק. לכן, צוות הבדיקה ממליץ לא לדווח על נתוני המתגייסים החרדים - עד למימוש ההמלצות בנושא הספירה והדיווח, כפי שיפורט בהמשך".

"על הדרג המדיני מוטלת החובה לגבש אסטרטגיה לאומית-חברתית בנושא גיוס ושירות בני המגזר החרדי בצה''ל. בראיית הצוות, על אסטרטגיה זו לעסוק בנושאים כגון שוויון בנטל, שירות חובה לכולם, בין אם הוא בטחוני או חברתי, בהתייחס לאוכלוסייה החרדית".

"בנוסף, יש לעסוק ביעדי הגיוס, משך השירות, הגדרת 'מיהו חרדי' ובהיקפי דחיית השירות העומדים כיום על ממוצע של כ-50,000 תלמידי ישיבות (מספר שיכפיל את עצמו לאורך השנים). בנוסף, במסגרת דיוני צוות הבדיקה עלתה סוגיית גיל הפטור שעומד כיום בפועל על 24, ומידת השפעתו על היקפי הגיוס ועל שילוב בני המגזר החרדי בשוק התעסוקה". 

"בפנינו נשמעו דעות שונות ומגוונות בסוגיה זו, והתרשמנו שמדובר בסוגיה מהותית בגיבוש האסטרטגיה. אנו ממליצים להוריד באופן הדרגתי את גיל הפטור כך שישרת את האסטרטגיה הלאומית שתסוכם. בנוסף, צוות הבדיקה ממליץ להגדיר במסגרת האסטרטגיה מה הם היקפי הגיוס הרצויים מקרב בני המגזר החרדי ובאיזה קבוצות יש למקד את מירב המאמצים. כמו כן, צוות הבדיקה ממליץ לצה"ל לשקול הפעלת מנגנונים שונים מאלה שהופעלו עד היום, בדגש על מנגנונים חלופיים למנגנון הצבת יעדי גיוס שנתיים".

"על צה"ל מוטלת החובה למצות את הכישורים המצויים בקרב בני הנוער לטובת מימוש ייעודו. צוות הבדיקה סבור כי על צה"ל מוטלת האחריות להגדיר, כנגזרת מהאסטרטגיה הלאומית-חברתית שתיקבע, אסטרטגיה עדכנית בנושא צבא העם - ובתוך כך בנושא גיוס ושילוב חרדים - ולקבוע את מנגנוני הביצוע הנדרשים למימושה. צוות הבדיקה סבור כי נכון יהיה להפנות משאבים לליבה של צה"ל ולא לטובת מימון של מודלי שירות אזרחי בתוך צה"ל".

"צוות הבדיקה מוצא חשיבות בהקמת ועדה מייעצת לראש אכ''א שתעסוק באופן שוטף בנושא אוכלוסיות מיוחדות, ובתוך כך בנושא גיוס ושילוב בני המגזר החרדי בצה"ל. זאת, משום שתהליך גיוס חרדים דורש טיפול מערכתי ושיטתי המתבסס על היכרות מעמיקה עם החברה החרדית על מגוון הקבוצות הקיימות בתוכה, שכיוס חסרה בצה"ל".

 הפך ללא רלוונטי: ליברמן מתעקש לגייס חרדים. ארכיון (צילום: מתוך פייסבוק. תמונה: Ben Dori/Flash90)

במסגרת זו, צוות הבדיקה ממליץ לגבש עמדה בין היתר בשאלות והסוגיות הבאות:

א. בראיית צוות הבדיקה ראוי שגיוס חרדים לצה"ל ייבחן ויתוכנן כחלק מאסטרטגיית כוח האדם במודל העדכני של צבא העם, לצד ניתוח יחסי הגומלין עם מודלים מתפתחים של שירות אזרחי. על צה"ל מוטלת החובה למצות את מגוון הכישורים הגלומים בקרב בני הנוער לצרכי מימוש ייעודו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ב. צוות הבדיקה ממליץ להגדיר מה הם היקפי הגיוס הרצויים לצה"ל מקרב בני המגזר החרדי ובאיזה קבוצות יש למקד את מירב המאמצים. התכנית שהוצגה לצוות הבדיקה על ידי אכ"א, אשר במסגרתה יגויסו היקפים של אלפי חרדים בגילאים מעל לגיל 21 (ועל פי רוב נשואים ובעלי משפחות) עשויה ליצור חוסר-שוויון בין תנאי השירות של מרבית המשרתים החרדים לבין אלו שאינם כאלה. בנוסף, תכנית כזו תשית על צה"ל צורך בביצוע שינויים שספק אם נותחו באופן מעמיק.

ג. צוות הבדיקה ממליץ להגדיר באילו מסלולי שירות הקיימים כיום יש לשלב את בני המגזר החרדי, ובמקביל להנחות על פיתוח מסלולי שירות חדשים שיאפשרו הרחבת שירותם בצה"ל.

ד. צוות הבדיקה ממליץ להגדיר מה הם תנאי השירות שיינתנו למתגייסים החרדים בעידן שבו מדובר באלפי חיילים. בראייתנו, ראוי שניתוח זה יביא בחשבון את עיקרון השוויון ביחס לאוכלוסיות הנוספות המשרתות בצה"ל.

ה. לאור הנאמר לעיל, מומלץ להגדיר אלו מנגנוני יישום יש לפתח ומהן המשמעויות התקציביות של יישום האסטרטגיה. צוות הבדיקה סבור כי על ראש אכ"א להגדיר בצורה ברורה את תחומי האחריות של מנהלת חרדים, כך שתהווה גוף מטכ"לי שאחראי על מדיניות הגיוס והשילוב של חרדים בצה"ל, ולנתק אותה מהאחריות על הספירה והדיווח. במקביל, מומלץ לארגן באופן שונה את האחריות והסמכות הניתנת לזרועות אל מול המנהלת, כך שלזרועות תהיה יכולת לעסוק בנושא באופן עצמאי בכפוף למסגרת הנחיות שיתקבלו מהמנהלת באכ"א.