אאא

בשעה הקרובה צפוי להתקיים במעונו של האדמו"ר מגור בירושלים שמחת ה'ווארט' לנכדת האדמו"ר, בתו הבכורה של בנו השביעי של הרבי, הרה"צ ר' ישראל מנחם אלתר, ראש כולל של כמה כוללים של החסידות בערים בני ברק ובית שמש, וראש מכון 'פאר מקדושים', מכון שעוסק בחידוש ספרי החסידות.

החתן הוא הבחור החשוב יעקב דוד עקשטיין, מחשובי בחורי ישיבת 'חידושי הרי"ם בתל אביב, בנו של הרב יצחק זעליג עקשטיין, משגיח ב'מתיבתא' דחסידי גור בקרית הרי"ם לוין, נכדו של הרה"ח משה זאב עקשטיין, מנגידי חסידות גור בארה"ב, ונכדו של הרב אברהם מרדכי שיינפלד, בנו של הרב משה שיינפלד ז"ל, נכדו של האדמו"ר  בעל ה'אמרי אמת' מגור, ומי שהיה מהיושבים ראשונה בחצר בית גור.

כאמור, שמחת ה'ווארט' מתקיימת כעת, כאשר בשנה הקרובה תתקיים שמחת החתונה בהשתתפות רבבות החסידים.