אאא

בעקבות התפשטות נגיף הקורנה ברחבי העולם ובארץ ישראל יצא הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר, בקריאה לעורר רחמי שמיים ולקבוע את יום ראשון כיום תפילה עולמי על כלל ישראל בעקבות המצב.

במקביל יערוך הגר"ש מעמד תפילה ברחבת הכותל המערבי ביום ראשון הקרוב בשעה 15:00 בצהרים. בתפילה יערכו רבנים ומקובלים  תיקון מיוחד להצלת עם ישראל.

ביום שני צפוי הראשון לציון לצאת במסוק מיוחד לתפילה וזעקה ברחבת ציון הרשב"י במירון וקבר רבי מאיר בעל הנס בטבריה.

אמש (חמישי) השתתף הגר"ש עמאר בברית מילה שנערך בשכונת רמות בירושלים, לאחר צפייה של 11 שנים וזאת בברכתו של הגר"ש בחג הפסח האחרון יחד עם נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן.

לאחר ששימש כסנדק, אמר הגר"ש: "הדיבורים שמדברים הגזימו יותר מידי.  אבל בכל אופן שומעים מהעולם שיש סכנות ואסור להחריש. הרמב"ם כותב כשיש צרה מי שמתעלם הוא אכזרי. קבענו בהתייעצות עם תלמידי חכמים שבע"ה יום ראשון נעשה תפילה בכותל וביום שני במירון ובקבר רבי מאיר בעל הנס.

"זו הזדמנות שיש ברית וזאת הברית היא נרגשת ביותר כפי שכולם יודעים אז נאמר תפילת הרש"ש שבע"ה  יבטלו כל הגזרות".

במכתב המתפרסם בהיכלי התורה כותב הראשון לציון הגרש"מ עמאר תחת הכותרת "אליך זעקו ונמלטו". אל המכתב הצטרפו זקן הראשונים לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון, ראש ישיבת 'פורת יוסף', הגאון רבי משה צדקה והגאון רבי ציון בוארון.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בפתח מכתבו כותב הגר"ש: "תמהנו מרעות תשש כוחנו מצרות, יגענו ולא הונח לנו, וכולנו חרדים על השמועות של התפשטות חולי הקורונה, המתפשט ברחבי העולם, והמומחים אומרים שזו מגפה עולמית, שמתפשטת כאש בשדה קוצים רח"ל, ואנחנו לי-ה ולי-ה עינינו נשואות תלויות, ולחסדיו אנו מצפים כי לא כלו רחמיו, ואין אתנו מי שיודע על מה עשה ה' דבר זה".

המכתב המלא
המכתב המלא
הגדלה

במכתבו הוסיף הראשון לציון הגרש"מ עמאר: "חובתנו לקיים דברי חז"ל, לפשפש ולמשמש במעשינו, ולהתעורר וגם להתנער מעפר הרפיון ידים בתורה ובעבודת ה', ולשוב אל ה' בכל לבנו, וראינו בנינוה שהגם שנגזרה עליהם גזירה רעה, וכאשר שמעו מפיו של יונה הנביא ע"ה, לא נואשו אלא שברו לבם לפני ה', והתענו ושבו אל ה' בכל לבם, וה' רחום וחנון ניחם על הרעה וביטל הגזרה.

"ואין ספק שעל ידי שנתעורר ונקבל עלינו לתקן את מעשינו, בודאי שנראה בישועת ה'. ובפרט בשמירת השבת, שהיא שמירת עם ישראל, "כי אשמרה שבת א-ל ישמרני", ששמירתנו על ידי שומר ישראל, תלויה בשמירת השבת על ידינו. וע"כ שובו ונשובה עד ה' א-ל-הינו, והוא ישוב ירחמנו ויצילנו מכל רע".

"ואנו קוראים בזה ליחידים אשר ה' קורא להרבות בתעניות של יחידים כדי לעורר רחמים על עם ישראל ועל העולם כולו.
ובתענית אסתר שחל ביום שני י"ג אדר, יתכנסו כל בית ישראל בבתי כנסיות בכל רחבי א"י ובעולם, וירבו באמירת סליחות, וישפכו שיחם ומר רוחם, בבכי ובתחנונים, לפני שוכן מעונים, והן א-ל כביר לא ימאס, שאינו מואס בתפילת רבים, ורחמיו קרובים, וחסדיו מרובים".